Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan en bereikt?

We zijn nu voor het 11e jaar NHG geaccrediteerd. Dit is het kwaliteitszegel van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hiermee laten we zien zorg anno 2019 te leveren volgens de regels van het wetenschappelijk instituut van de Nederlandse Huisartsen. In dit verband hebben we verbeteringen in een aantal plannen gerealiseerd.

Het gaat over het volgende:

 • Met diabetes (suikerziekte) nemen we deel aan het programma Diamuraal/Portavita in samenwerking met het Meander Medisch Centrum.
 • We hebben bereikt dat 84% van al onze diabeten een HbA1C (gemiddelde suiker) onder de 7 heeft. Tegenwoordig wordt deze waarde aangegeven als 53 mmol/mol. Daarmee hebben wij, en onze patiënten, het goed gedaan. Er is en er blijft veel inspanning nodig om te zorgen dat diabeten precies begrijpen waarom ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Bij onze diabeteszorg worden de diabeten 4 keer per jaar gecontroleerd.
 • Over hart-en vaatziekten zijn het afgelopen jaar meer dan 150 onderzoeken en vragenlijsten afgenomen waarbij vastgesteld wordt hoe groot het individuele risico is in de aankomende 10 jaar om een hartinfarct of een beroerte te krijgen. Tevens heeft iedere betrokkene een op maat gemaakt advies gekregen.
 • We hebben nu bij 80% van de rokers genoteerd hoeveel pakjes sigaretten men heeft gerookt. Roken heeft uiteraard consequenties met kans op ziekten als hartinfarct, longkanker, COPD etc.
 • Onze telefonische bereikbaarheid is sterk verbeterd na het aanschaffen van een nieuwe telefooncentrale en training van de assistentes. Waar voorheen 8% van de bellers langer dan 3 minuten moest wachten aan de telefoon, is dat nu minder dan 3%. Niemand hoeft langer dan 5 minuten te wachten. Op de spoedlijn is uiteraard helemaal geen wachttijd.
 • We hebben een apparaat aangeschaft om een (bloed-)sneltest te kunnen doen waarmee vast is te stellen of er sprake is van een bacteriële infectie. Met als doel onnodig antibioticagebruik omlaag te brengen. Dat laatste is dan ook gelukt.
 • We hebben iedereen boven de 65 jaar de kans gegeven zich te laten inenten met het pneumococcen vaccin. Dit was mogelijk via het Capita onderzoek.
 • COPD is een chronische longziekte.  Wij zijn aangesloten bij een centrale organisatie voor ketenzorg in de regio Eemland. Dit gebeurt in samenwerking met het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. In deze ketenzorg werken zorgverleners (zoals huisarts, praktijkondersteuner, diëtiste, fysiotherapeut en longarts) die bij de zorg voor patiënten met COPD betrokken zijn, samen, met als doel de zorg te verbeteren. We proberen de komende maanden alle patiënten die bekend zijn met COPD of mogelijkerwijs COPD hebben, op te roepen voor een longfunctietest (blaastest). Tijdens dat consult worden de eventuele problemen en klachten besproken en wordt nagegaan of de patiënt de juiste behandeling krijgt.

 

 • Polypharmacie: mensen die per dag meer dan 5 verschillende medicamenten gebruiken, worden samen met de apotheker in kaart gebracht. Zij krijgen advies op maat met als doel om het medicijngebruik te verbeteren en waar mogelijk te verminderen. U kunt zich hier ook voor opgeven bij de assistente.
 • Ouderenzorg: we hebben de training volgens het Easycare model van Nijmegen gevolgd en gaan iedere maand een aantal kwetsbare ouderen in kaart brengen en volgen. Ouderen met gezondheidsproblemen worden thuis bezocht en we bespreken met hen of er zorg bij moet. We kijken ook naar het vallen van ouderen en proberen erachter te komen waar dit door komt. Met fysiotherapie kunnen we zonodig een training inzetten.
 • We volgen de landelijke richtlijnen bij nierfalen. Dit houdt in dat van iedereen die bloeddrukmedicatie of hartmedicatie gebruikt, minimaal 1 keer per jaar de nierfunctie wordt onderzocht (m.b.v. bloed-en urine-onderzoek). En er volgt een advies volgens de landelijke afspraken tussen de huisartsen en nefrologen (LTA). Tevens worden de mensen met nierfalen besproken met de apotheker die rekening dient te houden met wat er afgeleverd mag worden.
 • We hebben meegedaan aan het TOPHU onderzoek waarbij alle mensen met hartfalen worden gevolgd en individueel worden begeleid. We hebben een controle-checklist voor patienten met hartfalen ontwikkeld. Dit om de zorg voor deze patienten beter te kunnen realiseren.
 • Bij alle mannen boven de 65 jaar met hypertensie wordt gekeken of er geen aneurysma van de aorta (een verwijding van de grote lichaamsslagader met het gevaar op barsten) ontstaat. We weten dat bij deze groep 1 op de 8 mannen een aneurysma heeft. Zo zijn we er op tijd bij om eventueel te opereren.
 • Samenwerking met de fysiotherapeuten van fysiotherapie Midden-Veluwe. Naast behandelkamers bij ons in de praktijk hebben zij ook ruimte in het sportcentrum Bellevue, waar zowel individuele- als groepsbegeleiding mogelijk is.
 • Dokter Wilbrink heeft een echo-cursus gevolgd en heeft een echo-apparaat ter beschikking om in bepaalde gevallen zelf echo-diagnosiek te kunnen doen.
 • Patiënten met astma worden op het spreekuur uitgenodigd om een nog beter beeld van hen te krijgen, zodat ook zij de juiste adviezen en medicijnen kunnen krijgen. 
 • Het uitvoeren van de ketenzorg CVRM: patiënten met hoge bloeddruk worden 3- maandelijks gecontroleerd volgens een protocol ter preventie van hart- en vaatziekten.
 • Een nieuwe manier van registreren van aandoeningen in ons huisartseninformatiesysteem wat meer overzicht geeft inzake de lopende problemen en  voorgeschiedenis van de patiënten.
 • Een protocol voor klachtenregistratie waarmee we proberen de zorg voor de patiënt te verbeteren
 • Verbeteren van onze website. De informatie op de website up-to-date- houden en ons zorgaanbod goed te laten zien.